Wednesday, August 16, 2006

hei whakamaumaharatanga

Te Arikinui, Dame Te Atairangi Kaahu
(1931 - 2006)

PHOTO: Mark Dwyer/The Daily News

No comments: